Hulpverleningsadressen bij (seksueel) misbruik in de kerk en huiselijk geweld

Inleiding

De laatste jaren is duidelijk gebleken dat ook binnen kerkgenootschappen ongewenst gedrag of seksueel misbruik kan plaatsvinden, met alle ingrijpende gevolgen van dien. Als de kerk een gemeenschap wil zijn waar jongeren en ouderen zich thuis voelen, dan zal de kerk voor hen veilig en betrouwbaar moeten zijn. Juist in de kerk wil je dat jong en oud zich veilig voelen en een gezond vertrouwen in God en mensen kunnen ontwikkelen. Lees meer.

Hulpverleningsadressen bij (seksueel) misbruik in de kerk

Interne Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Barneveld:
Psycho Pastorale Begeleiding (PPB):

mw. Heidi van de Bovenkamp,
T| 0342-550205
E| ppb@hervormdbarneveld.nl
W| Psycho Pastorale Begeleiding

Diaken: dhr. John van Kleeff
T| 06-53 20 77 47
E| ppb@hervormdbarneveld.nl

Externe vertrouwenspersonen (binnen of buiten Barneveld):

Meldpunt (seksueel) misbruik en huiselijk geweld Hervormde Gemeente Barneveld
Elan – christelijke praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Therapie
Amersfoortsestraat 18, 3772 CJ Barneveld
Contactpersonen:

Dhr. Jan Hendrik van Schothorst
T| 06 345 12 279 / 0342 40 01 40
E | meldmisbruikpknb@elanbarneveld.nl

Mw. Annechien Vinke
T| 06 202 92 954
E| meldmisbruikpknb@elanbarneveld.nl

Reformatorisch Meldpunt

W| www.ikmeldhet.nl alleen bij seksueel misbruik (anoniem contact is mogelijk)

Vertrouwenspersonen van het interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR).

Coördinator:

Mw. Lenny van den Brink
T|  030 – 3038590
E|  info@smpr.nl
W| www.smpr.nl

De vertrouwenspersonen van SMPR begeleiden en ondersteunen vrouwen en mannen na seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie bij het verwerken van wat hen is aangedaan en bij het een plaats geven van het misbruik in hun bestaan. De vertrouwenspersonen hebben daartoe een training gevolgd. Ze helpen bij de beslissing wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een klachtenprocedure bij. Zij zijn geen juristen, maar hebben wel ervaring opgedaan met de klachtenprocedures.
Aan de begeleiding door een vertrouwenspersoon zijn voor u geen kosten verbonden.

Politie:

T| 112 als direct hulp nodig is
T| 0900-8844 voor overige gevallen

 

Hulpverleningsadressen bij huiselijk geweld

Interne Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Barneveld:
Psycho Pastorale Begeleiding (PPB):
Contactpersonen:

mw. Heidi van de Bovenkamp,
T| 0342-550205
E| ppb@hervormdbarneveld.nl
W| Psycho Pastorale Begeleiding

Diaken: dhr. John van Kleeff
T| 06-53 20 77 47
E| ppb@hervormdbarneveld.nl

Externe vertrouwenspersonen (binnen of buiten Barneveld):
Meldpunt (seksueel) misbruik en huiselijk geweld Hervormde Gemeente Barneveld
Elan
 – christelijke praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Therapie
Amersfoortsestraat 18, 3772 CJ Barneveld
Contactpersonen:

Dhr. Jan Hendrik van Schothorst
T| 06 345 12 279 / 0342 40 01 40
E | meldmisbruikpknb@elanbarneveld.nl

Mw. Annechien Vinke
T| 06 202 92 954
E| meldmisbruikpknb@elanbarneveld.nl

Reformatorisch Meldpunt

W| www.ikmeldhet.nl alleen bij seksueel misbruik (anoniem contact is mogelijk)

Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Midden Gelderland, Noord en Oost Gelderland)

T| 0800 – 2000 (gratis landelijk nummer, 24/7 bereikbaar)
W| www.vooreenveiligthuis.nl

Politie:

T| 112 als direct hulp nodig is
T| 0900-8844 voor overige gevallen

Stichting Chris 
Landelijke organisatie voor Christelijke Kinder- en Jeugdhulp. Mogelijkheid tot mailen, bellen en anoniem chatten.

W| www.chris.nl
T| 078 6312300

Stichting VPSG (Vrouwen pastoraat seksueel geweld) biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Zij bieden een luisterend oor zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan.

W| www.vpsg.nl

App Ican. De app Ican ondersteunt vrouwen om weer grip op hun leven te krijgen na huiselijk geweld. Ican brengt begeleiding en hulpverlening dichtbij, ook wanneer vrouwen de stap naar hulp nog te groot vinden. Ican biedt informatie en advies, een dagboekfunctie en mogelijkheden om te chatten met andere gebruikers. De Ican app is te downloaden in de Google Play Store.