Aangenaam


Op deze site vind u allerlei informatie over onze Hervormde Gemeente en de activiteiten die daar plaats vinden.

Bekijk deze informatie niet alleen als een opsomming van zakelijke gegevens, maar ook als een hartelijke uitnodiging om voor het eerst of opnieuw aan één of meerdere activiteiten deel te nemen.

Het hart van het gemeenteleven klopt in de zondagse kerkdiensten waarin de gemeente samenkomt rondom het Woord van God, in samenzang en gebed. Maar daarnaast willen we ook doordeweeks gemeente zijn met jong en oud. Juist in deze tijd van individualisering is de onderlinge ontmoeting rondom Gods Woord van groot belang.

Diaconie

Identiteit

Geschiedenis

Kerkdiensten

Bijzondere Diensten

Algemene kerkenraad

Wijken

Algemene Activiteiten

Hervormde Scholen Barneveld