Mannenvereniging Schrift & Belijdenis

29-10-2018 (19:30 - 21:30) | Rehoboth
Mannenvereniging Schrift & Belijdenis , Inleider: ds.J.P.Nap, onderwerp: Achtergronden en noodzaak mbt. de gehouden Synode van Dordrecht in de 17e eeuw.