Missionaire cursus J.H. van Doleweerd 3e avond

06-12-2018 (19:30 - 22:00) | Kerkelijk Centrum Rehoboth

Leesavonden ‘Bewogen met de wereld’

Inhoud

Deze leesavonden zijn bedoeld voor ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden die zich willen verdiepen in de Bijbelse betekenis van zending. Centraal staat het boek ‘Bewogen met de wereld’.[1] De deelnemers worden door middel van dit boek en de leesavonden toegerust in de betekenis en praktische uitwerking van de Bijbelse kernwoorden uitgelegd in het licht van de wereldkerk.

Tijdens de leesavonden, die gehouden worden in Rehoboth, wordt een selectie behandeld van de volgende Bijbelse kernwoorden namelijk, de Naam van God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, Wereld, Schepping, Zonde, Lijden, Verkiezing, Verbond, Incarnatie, Zending, Koninkrijk van God, Barmhartigheid, Gerechtigheid, Verzoening, Gods Woord, Bekering, Kerk, Getuigen, Vreemdelingschap, Discipelschap Vreze des Heeren, Bevinding, Gebod en Bidden.

Informatie over de lector:

Dr. Jan H. van Doleweerd (1961) is momenteel werkzaam als docent godsdienst aan de Driestar hogeschool en namens de ZGG theologisch docent in Denpasar (Indonesië). Hiervoor was hij werkzaam als zendingswerker in Nigeria (1989 – 1991), Ecuador (1995 – 2005) en op Bali (2012 – 2017).

Kosten

Het inschrijfgeld voor deze leesavonden bedraagt eenmalig €35,- inclusief het boek ‘Bewogen met de wereld.’ De inkomsten van deze leesavonden zijn bedoeld als ondersteuning van de korte termijn uitzending van Timon van Doleweerd (gastdocent theologische vakken aan het Mukhanyo Theological Seminary) naar Zuid-Afrika (GZB) en zal gestort worden op de rekening van de TFC. Deelname is definitief na het overmaken van het inschrijfgeld o.v.v. naam + ‘leesavonden’.[1] Eelco van Burg, J.H. van Doleweerd, Dick Kroneman. Bewogen met de wereld. Bijbelse kernwoorden voor missionaire theologie, Apeldoorn: Labarum Academic, 2018.