Algemene Kerkenraad

Taken en bevoegdheden:

De Algemene Kerkenraad regelt voor de Hervormde Gemeente te Barneveld taken die op centraal niveau uitgevoerd moeten worden. Hierbij kunt u denken aan:

  • De coördinatie van daarvoor in aanmerking komende werkzaamheden van de (wijk) kerkenraden voor zover deze daar mee instemmen.
  • Het jaarlijks vaststellen van het rooster van erediensten.
  • Het samen met de kerkrentmeesters vaststellen van financieel beleid.
  • Het medewerken aan de verkiezing van een predikant volgens de regels van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
  • Het benoemen van kerkelijk werkers.
  • Alles wat te maken heeft met de rechtspositie van predikanten en gesalarieerde medewerkers.
  • Het jaarlijks vaststellen van het collecterooster.

Samenstelling:

De Algemene Kerkenraad wordt volgens een rooster samengesteld uit vertegenwoordigers van de wijkgemeenten. Daar aan toegevoegd zijn de preses en scriba en de voorzitters van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters.
De Algemene Kerkenraad vergadert zeven maal per jaar.

Contact:

Het postadres van de Algemene Kerkenraad is: 
Heestereng 34, 3773 AL Barneveld

Assessor:

Dominee S.J. Verheij, Herfsttuin 8, 3772 VJ Barneveld
Telefoon: 0342-422576

Scriba:

J.C.J. (John) Heijkoop, Heestereng 34, 3773 AL Barneveld
Telefoon: 0342-421714
 

Secretariële ondersteuning Algemene Kerkenraad:

  A.J. Kraaij, Doornenburg 67, 3772 ZR Barneveld