Begrafenis


Het is gewenst de wijkpredikant, respectievelijk de consulent, zo spoedig mogelijk van een overlijden in kennis te stellen. De wijkpredikant of de pastoraal medewerker zal graag bereid zijn de begrafenis te leiden. De eventuele nabegrafenis wordt verzorgd door één van de wijkouderlingen.