Bijzondere diensten


Ook vieren wij het Heilig Avondmaal en wordt de Heilige Doop bediend. Daarin mag de liefde van God voor zondaren op een zichtbare manier naar voren komen en gewezen worden op het verlossingswerk van Zijn Zoon, Jezus Christus.