Familie Boone

Wij zijn Job & Margret Boone en samen met onze kinderen David, Talitha, Rania en Ilja zijn we in januari 2016 naar Papoea Nieuw Guinea vertrokken. Op www.wydaar.nl leest u meer over onze uitzending. 
 
Papoea Nieuw Guinea
Wist u dat 96% van de bevolking in Papoea Nieuw Guinea christelijk is?
Wist u dat in Papoea Nieuw Guinea 823 talen worden gesproken?
 
Wij vinden het gewoon dat we een Bijbel in onze taal hebben.
In Papoea Nieuw Guinea is dat helemaal niet gewoon. 
Daarom is Wycliffe Bijbelvertalers hier actief. 
 
Job en Margret gaan niet als Bijbelvertalers aan de slag.
Job  is manager ‘Sales Section Head’. Wat hij precies gaat doen is nog niet duidelijk. Dat wordt vanzelf duidelijk als hij in Papoea Nieuw Guinea aan het werk is. Margret is Scripture Engagement werker. Letterlijk betekent dit Bijbel betrokkenheid. Ze gaat aan de mensen in Papoea Nieuw Guinea de Bijbelverhalen vertellen. 
 
Wycliffe
Wat is er nou fijner dan de Bijbel te lezen in je eigen taal? 
Wycliffe Bijbelvertalers heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de 
Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. 
Wycliffe Bijbelvertalers geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28 vers 19:
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige geest’.  (Kijk ook eens op www.wycliffe.nl)
 
Steun
Wycliffe noemt 3 manieren van steun aan een zendeling: gebed, financiële steun en meeleven.
Het zou heel fijn zijn als u de familie Boone ook steunt.
 
Meeleven met de familie Boone kan bijvoorbeeld door het lezen van de nieuwsbrief.
Wilt u deze ontvangen? Mail dan naar info@wydaar.nl.
 
Zendingswerkers hebben te maken met tegenstand bij hun werk, daarom hebben ze gebed nodig. 
Wil je de gebedsbrief ontvangen? Mail dan naar gebed@wydaar.nl.
 
Daarnaast heeft iedere zendingswerker ook financiële steun nodig. 
Wilt u helpen in deze uitzending? Mail voor het machtigingsformulier naar info@wydaar.nl.
 
Stuur ze eens een mailtje of een kaartje!
Ook is het voor de familie Boone belangrijk en leuk om wat van jullie te horen. Het adres van de familie Boone is:
Boone family
PO Box 1 (171)
SIL Ukarumpa
EHP 444
Papua New Guinea
 
Wilt u een kaart of brief versturen? Kijk dan hier voor tarieven en meer informatie.
 
Verjaardagen van de familie Boone:
  • Job – 9 februari
  • Margret – 20 mei
  • David – 5 augustus
  • Talitha –  19 augustus
  • Raina – 11 mei 
  • Ilja – 1 juli