Zendingswerker Brandien van de Fliert

Te klein om over het hoofd te zien’, is de titel van een boek en tevens een mooie samenvatting van mijn visie. Ik vind dat iedereen gelijke rechten heeft en gelijke kansen moet krijgen. Of je arm bent of rijk, ziek of gezond, slecht ter been of juist niet: iedereen heeft recht op goede medische zorg, iedereen moet de kans krijgen Gods liefde te zien! Door mijn vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika heb ik gezien dat ik hier een bijdrage aan lever.
 
Een passie en een droom. Een droom dat kinderen spelen in veiligheid, naar school gaan en fantaseren over een hoopvolle toekomst.
 
In januari 2012 ben ik naar Zuid Afrika vertrokken om te werken als fysiotherapeut met HIV/AIDS patiënten in het Care Centre van Melusi. In anderhalf jaar groeide mijn hart voor kinderen in armoede. Ik heb met ze gespeeld en gehuild. Momenten om nooit meer te vergeten. Ik raakte in gevecht met onzekerheid en onveiligheid. In die kwetsbaarheid sprak ik met God. Hij ondersteunde mij met woorden van hoop en zekerheid. Zodat we uit de boot stappen, en vertrouwen dat Hij ons leidt. Waar de wereld veroordeling en haat geeft, is het God die vrijheid en liefde geeft waardoor levens veranderen. In november 2013 ben ik voor drie jaar uitgezonden om weer op deze plek mijn gaven en talenten in te zetten.
 
Wat doe ik?
Wat voor projecten hebben we op Melusi?
Temple Gate Ministry
Dakloze en verslaafde mannen bieden we onderdak, krijgen geestelijk en
lichamelijke ondersteuning naast de werktherapie.
 
Outreaches
Wekelijks bezoeken we de sloppenwijken. We delen voedselpakketten uit
aan mensen die niet kunnen werken. We delen het evangelie en bidden
met de mensen.
 
Kidzclub
In de kinderclub combineren we sport en spel met evangelie. Elke dag
van de week organiseren we dit in een van de sloppenwijk rondom
Dundee.
 
Food4work
Elke week komen er mensen uit de sloppenwijk werken op Melusi. Ze
verdienen in plaats van geld, voedsel.
 
Voor meer informatie (Engelse website): www.melusi.com
 
Wat doe ik nog meer?
In Melusi heb ik verschillende taken:
  1. Coordinator van al het kinder en jongerenwerk, zoals kampen,sportactiviteiten, worship & movie evenings etc… Maar ook het maken van roosters voor de wekelijkse outreaches in de verschillende townships
  2. Coördineren van het discipelschap programma
  3. Worship leider in de kerk
 
Meer informatie of aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk op www.brandien.nl
 
Brandien waardeert het zeer als u haar door middel van gebeden, kaarten, berichten en giften laat weten dat u, als gemeente, betrokken bent bij haar werk.
 
Adres:
Brandien van de Fliert
‘Melusi’
P.O. Box 503
3000 Dundee, Zuid Afrika
Brandien is 3 november jarig.
 
Wilt u contact met de thuisfrontcommissie?
Dat kan. Mail gerust de voorzitter Gerrit Aalvanger via gerritaalvanger.net
 
Brandien is 3 november jarig
 
Giften
Wilt u een gift overmaken aan Brandien? Dan kunt u dit doen op:
               bankrekeningnummer IBAN NL39 RABO 0305 5091 95
               t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente in Barneveld
               Onder vermelding van Brandien van de Fliert