Henk en Sari Brunsveld

(Midden Oosten Groep)
 
Wij zijn Henk en Sari Brunsveld. Verbonden aan onze gemeente en  de laatste jaren uitgezonden door Interserve. Dit is een wereldwijde zendingsorganisatie , ze werken vooral in het Midden Oosten en in Azië. Met name de allerarmsten probeert Interserve te bereiken.
 
Na enkele jaren in het Midden Oosten te hebben gewerkt, zijn er nieuwe dingen op ons pad gekomen. Het Alpha werk en mentor catechese zijn onder andere prachtige uitdagingen.  Met veel liefde en compassie zijn we hiermee bezig. Ook werk in de gemeente mocht Henk op gaan pakken, vooral in Wijk 4.
 
Via Interserve zijn we gevraagd om mensen te mentoren. We krijgen en kregen daar regelmatig feedback bij. Momenteel begeleiden we een jonge man. Hij is aan het nadenken over Gods plannen in zijn leven. 
Ook is Sari ambassadeur voor Interserve. We proberen via contacten en ons netwerk Interserve duidelijker in beeld te brengen. Zodoende ontstaat er een wisselwerking tussen het werk in het buitenland en de plaatselijke gemeenten hier in Nederland. Wat kunnen wij voor elkaar betekenen en hoe kunnen we de gemeenten dienen? 
In deze tijd met zoveel moeilijke dingen in het  M.O., richten we ons steeds meer op mensen die gevlucht zijn.
 
In maart zijn we weer op weg geweest naar het Midden Oosten om veldbezoek te doen vanuit Interserve. Dit hield in dat we hebben gekeken naar wat de zendingswerkers daar doen en hoe de projecten lopen waar ze zich voor inzetten. Veel projecten hebben we bezocht onder andere een school voor vluchtelingen . We zagen daar kinderen die met een lege maag naar school komen; kinderen die wees zijn en een soort hospital waar vrouwen terecht kunnen voor begeleiding tijdens de zwangerschap. 
Het heeft ons heel diep geraakt.
 
Afgelopen najaar 2015 zijn we met een groep uit onze gemeente onder leiding van een ervaren reisleider op gebedsreis geweest naar het Midden Oosten, om daar de christenen en de vluchtelingen te bemoedigen.
We hebben als groep gebeden voor en met de vluchtelingen in verschillende kampen.
Wat een omstandigheden. Denk je in: met 12 mensen in een container van  8 meter bij 3 meter. Er zijn daar mooie ontmoetingen geweest. 
We hopen en bidden dat we in het voorjaar van 2017 weer op reis kunnen gaan.
 
Bent u/jij geraakt door wat de christenen daar mee maken? Wilt u / jij mee op reis om de mensen te bemoedigen?
Wilt u/jij daar een stukje cultuur proeven en de mensen daar ontmoeten? Dinsdag 14 juni is er een informatieavond in  Rehoboth. Onze bekende reisleider komt ons meer vertellen. Er is volop ruimte om vragen te stellen.
 
De Midden Oosten Groep  
 
Henk Brunsveld
Sari Brunsveld
Bert GIjsbertse
Elly Hazeleger
Cora Gerritsen
 
 
 
      Giften zijn welkom op bankrekening IBAN NL39 RABO 0305 5091 95 ten 
      name van Zendingscie Hervormde Gemeente Barneveld 
      onder vermelding van Henk en Sari.