Wat is een christelijke gemeente?


Een gemeente bestaat uit allerlei mensen met verschillende achtergronden die de God van de Bijbel willen dienen. Dit is een wereldwijde gemeenschap van gelovigen die ongeacht de kerkelijke achtergrond zich herkennen in de liefde tot de Here Jezus. Ook hier in Barneveld heeft God ervoor gezorgd dat er christenen wonen en samenleven.

 

Lees verder