Christelijk opvoedplein

Inleiding
Je wilt je kind een christelijke opvoeding geven. Samen Bijbellezen, bidden om de Heilige Geest en je samen verwonderen over het werk van de Heere Jezus. Een goed gesprek met je kind, hem of haar voorleven in het christen-zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Daarom inspireert Geloof in het gezin ouders met praktische tips, toerusting en materialen.
 
Direct naar