Bediening Heilige Doop


Iedere wijkkerkenraad houdt in de regel eens per twee maanden een doopdienst, waarin de kinderen worden gedoopt van de betreffende wijkgemeente. Willen de doopouders hun kind laten dopen in een doopdienst van een andere wijkgemeente, dan dient de kerkenraad van de wijkgemeente waarin de doopouders wonen, daarmee in te stemmen. Tijd en plaats van de doopzitting, waar beide ouders (met trouwboekje) worden verwacht, worden aangekondigd in de kerkbode.

 

Lees hier het formulier om de Heilige Doop aan de kleine kinderen te bedienen.