Doop- en opvoedkringen

Doopkring
Bij de doop geeft God bijzondere beloften mee. Beloften waar je kind zijn/haar leven lang mee vooruit kan. Door de doopkring te organiseren, willen wij jullie als ouders op weg helpen bij het begrijpen en uitleggen (aan je kinderen) van de betekenis van de doop. Samen bespreken wij ook thema’s als geloofsoverdracht en opvoeding. Wanneer jullie je kind hebben laten dopen, dan worden jullie persoonlijk uitgenodigd voor de doopkring.
 
Contactgegevens doopkringen
Wijk 1:
Anton Verstoep
E| AVerstoep@filternet.nl
 
Wijk 2, 4, 5:
Andres Peters
E| amkpeters@kliksafe.nl
 
Wijk 3:
Scriba Evert van der Kruijff,
E| scriba.wijk3@hervormdbarneveld.nl
 
Opvoedkring
In onze gemeente komen groepen van ouders een paar keer per jaar bij elkaar om vragen rond de (geloofs)opvoeding van hun kind(eren) te bespreken. Het is krachtig als ouders met elkaar optrekken. Op die manier kun je elkaar werkelijk bemoedigen, vasthouden en helpen groeien in je taak als opvoeder. We zien uit naar mooie avonden met goede gesprekken. Welkom!
 
Contactgegevens opvoedkringen
Wijk 1:
Anton Verstoep
E| AVerstoep@filternet.nl
 
Wijk 2:
Johan van Lagen
E| info@vanlagen.nl
Ellen van Domselaar
E| evd@domselaar.nl
 
Wijk 3:
Geloofsopvoeding (pre)pubers van 11-16 jaar:
Geraldine van Maanen
E| w.vanmaanen@solcon.nl
Geloofsopvoeding kinderen van 0-10 jaar:
Linda Vink,
E| linda_vink@hotmail.com
 
Wijk 4:
Femmy van der Ham,
E| fvdham@vdhbs.nl
 
Wijk 5:
Nelleke Beulenkamp
E| beulenkamp@solcon.nl