Formulieren


Op dit deel van de website vindt u het overzicht van de Geloofsbelijdenissen en Kerkelijke formulieren, die wij in de Hervormde Gemeente van Barneveld gebruiken. Wat betreft de Klassieke liturgische formulieren, is het een hertaling gedaan door de Gereformeerde Bond.

Geloofsbelijdenissen

Apostolische geloofsbelijdenis Klik hier om te lezen
De geloofsbelijdenis van Nicéa Klik hier om te lezen
De geloofsbelijdenis van Athanasius Klik hier om te lezen

  

 


Klassieke liturgische formulieren

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen
Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassenen
Formulier om het Heilige Avondmaal te houden
Formulier van de ban of uitsluiting van de gemeente van Christus
Formulier van de wederopneming van de buitengeslotene in de gemeente van Christus
Formulier voor de bevestiging of verbintenis van dienaren
Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen
Formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen
Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hertaalde formulieren komen van www.dienstboek.nl en zijn bewerkt.

De 3 formulieren van enigheid

De Heidelbergse Catechismus
De Nederlandse Geloofsbelijdenis
De Dordtse Leerregels