Zendingswerker Geanne van Maanen

‘U bent het licht van de wereld … Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en Uw Vader die in de hemelen is verheerlijken.’ (Mattheus 5: 14 en 16)

 
De duisternis lijkt op veel plekken van deze wereld de overhand te hebben. Het lijkt soms zo sterk dat er bijna geen licht meer door kan komen. Je kunt er moedeloos van worden… Toch zijn juist wij geroepen om als kinderen van het licht Gods licht te laten schijnen. Jezus zegt het tegen ons: ‘Jullie zijn het licht van de wereld!’ Misschien wel juist op die meest donkere plekken!! Waar dan ook, in Nederland, Zuid-Afrika of ergens anders op deze wereld. We kunnen dat alleen doen in de wetenschap dat God zelf het Licht is, dat Hij in ons leeft en dat Hij de duisternis heeft overwonnen! Hij is onze Rots en ons Anker.
 
In die kracht sta ik en weet ik me geroepen om in Zuid-Afrika te dienen. Ik ben Geanne van Maanen en ik ben 21 jaar oud. Sinds afgelopen zomer werk ik op Melusi, een kleine zendingspost in het Zuid-Afrikaanse plaatsje Dundee. Al lang heb ik het verlangen om in Gods dienst te staan en in de zending te gaan werken. Het verlangen werd de laatste jaren steeds concreter, ook na verschillende eerdere reizen naar Zuid-Afrika en Roemenië. Langzaam werd duidelijk dat God iets anders van me verlangde dan verder te studeren voor een master. God wees een andere weg. Terug naar Zuid-Afrika. In die wetenschap, dat Hij het Licht is en ook een licht op mijn pad, zal ik gaan waar Hij zendt.
 
Op Melusi ligt mijn taak voornamelijk in het kinder- en jongerenwerk. Elke week wordt er op diverse manieren het evangelie gebracht onder kinderen en tieners in de meest arme gebieden van Dundee. Er wordt met hen gespeeld, gesport en ook Bijbelstudie gedaan of een Bijbelverhaal verteld. Daarnaast mag ik ook meehelpen op de missie zelf in praktisch werk onder verslaafden en daklozen en onder de mensen die op Melusi werken vanuit de township. 
 
Geanne vindt het uiteraard erg fijn als u haar door middel van gebeden, kaarten, berichten en giften laat weten dat u, als gemeente, betrokken bent bij haar werk. 
 
Adres:
Geanne van Maanen
‘Melusi’
P.O. Box 503
3000 Dundee, Zuid Afrika
 
Geanne is 1 maart jarig. 
 
Op de site www.geanneinafrika.nl kunt u meer informatie vinden over Geanne of over Melusi in het algemeen. Op deze site kunt u eveneens een machtigingsformulier vinden om een gift over te maken. 
Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar geanneinafrika@gmail.com
 
Wilt u contact met de thuisfrontcommissie? Mail gerust naar Corinne Boon: c.booncornelissen@gmail.com