Gebed


een biddende gemeente

eerst handen vouwen, dan handen uit de mouwen
een aansporing om concreter en intensiever te bidden

De Bijbel is heel duidelijk over het belang van het gebed. Al vanaf de schepping zien we hoe belangrijk het is om te wandelen met God. Hij is er op uit dat we dichtbij Hem leven en het is een machtig wapen, dat zal geen christen ontkennen. Toch staat ons gebedsleven vaak op een laag pitje. We bidden weinig omdat we druk zijn met van alles en nog wat en we bidden vaak niet concreet, wellicht vanwege een stuk schroom. De uitdrukking “bid en werk” wordt vaak omgedraaid. We beginnen met werken en komen dan aan bidden niet meer toe.
Er is veel over e.e.a. te schrijven, ja, er zijn boeken over vol geschreven. Dit is niet de meest aangewezen plek voor studie e.d.
We doen alleen enkele handreikingen om het gebed in uw persoonlijk leven en in de (wijk)gemeente een belangrijkere plaats te geven.
Het gebed vindt o.a. plaats in:

 • huis (persoonlijk en gezamenlijk)
 • kerkdiensten
 • verenigingen en Bijbelkringen
 • clubs
 • vergaderingen
 • gebedskringen

We kunnen een onderscheid maken tussen de volgende vormen: stil gebed, hardop bidden door één persoon en hardop bidden met meerdere personen (open / kringgebed).
Ongeacht de vorm vinden we het belangrijk om het gebed te stimuleren. We willen dit doen door diverse suggesties aan te reiken, welke natuurlijk niet allemaal door iedereen overgenomen hoeven te worden. Men kan een keuze maken. Te denken valt aan:

 • De verschillende aspecten in het gebed: danken, prijzen, schuld belijden, voorbede doen.
 • Het hanteren van een gebedsleidraad. Hieronder verstaan we een overzicht van allerlei punten waarvoor gebeden kan worden, waarmee we gestimuleerd worden om ons gebed breder te maken. Deze leidraad is niet direct gericht op actuele zaken, zoals met naam genoemde zieken, waardoor hij voor langere tijd bruikbaar is. Als handvat kan er met bepaalde patronen worden gewerkt. Bijvoorbeeld door onderwerpen aan de dagen van de week te koppelen. Zo’n leidraad kun je eventueel zelf maken, maar je kunt ook gebruik maken van een gebedsbrief van een organisatie of van wijkgemeente 3 (zie hieronder).
 • Vergeet de actualiteit niet, zowel binnen de kerk / gemeente als daar buiten. Gebruik eventueel de kerkbode en een krant als inspiratiebron. En kijk eens op websites, nieuwsbrieven e.d. van tal van organisaties en zendingswerkers.

Gebedsbijeenkomsten

Er zijn meerdere gebedskringen in onze gemeente. Sommige komen elke week of 1x per 2 weken bij elkaar, sommige minder vaak. Bovendien doen we als gemeente mee aan de Week van Gebed en de Nacht van Gebed. Actuele informatie over gebedsbijeenkomsten is ook regelmatig in de kerkbode en in de agenda van deze website te vinden.

Gebedskringen

 • voor de hele gemeente  -  iedere week op woensdagavond in de Oude Kerk om 18.45 uur, contactpersoon: Reijer Pater, tel. 490547 / John Heijkoop, tel. 421714 of gebedsuurbarneveld@gmail.com.
 • voor de hele gemeente - elke week op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur;
  contactpersoon: Jan van den Brink, tel. 421575.
 • wijk 1 (maar natuurlijk is ook hier iedereen welkom) - elke laatste donderdag van de maand om 20.00 uur in gebouw De Hof; m.u.v. de schoolvakanties  (in  de zomer alléén in juli niet), contactpersoon: Rita van Zijtveld, tel. 451928.
 • wijk 5 (maar iedereen is welkom natuurlijk) - de eerste woensdag van de maand om 19.30 uur in wijkgebouw “De Hoeksteen”, Wethouder Zandbergenlaan 31; contactpersoon: dhr. J.J. van Hof, tel. 478733.
 • gebedskringen op diverse scholen - zie de info vanuit de scholen