Gebouwen

Hieronder treft u de verschillende gebouwen aan die binnen onze gemeente in gebruik zijn. Het is mogelijk (kerk)zalen te huren voor concerten of activiteiten. Neem voor de verschillende mogelijkheden contact op met de coördinator of de desbetreffende beheerders.

 

Oude Kerk

Over het ontstaan van deze kerk is weinig bekend. Verondersteld mag worden dat vroegere bewoners van deze streek, nadat zij tot het christendom waren overgegaan, aanvankelijk op een verhoogde plaats een kapel gesticht hebben. De bouwstijl en de gebruikte ...

Goede Herderkerk

In 1976 werd in Barneveld-Zuid de Goede Herderkerk in gebruik genomen, voornamelijk om kerkruimte toe te voegen. In 1983 werd deze kerk uitgebreid met verschillende zalen voor het verenigingswerk.

 

Rehoboth

Het oude Rehoboth is gebouwd in 1932, op loopafstand van de Oude Kerk en bestond uit drie lokalen voor jeugd- en verenigingswerk. De kerkzaal is in 1959 aangebouwd en droeg eerst de naam 'Irene'. In 1986 werd het oude Rehoboth gesloopt en vervangen door nieuwbouw met meer ruimte en mogelijkheden. De kerkzaal werd gerenoveerd en volledig in het nieuw ontstane complex geïntegreerd. Het jeugdwerk en veel vergaderingen vinden hier onderdak. Ook is hier het Kerkelijk Bureau gevestigd.

De Hof

Vanaf 2006 is het wijkgebouw in De Burgt aan de Parmentierstraat in gebruik.
Gedurende het winterseizoen wordt hier ca. eenmaal per maand een kerkdienst gehouden op de woensdagavond.

   

De Akker

In De Glind staat wijkgebouw De Akker. Dit houten gebouw heeft vroeger dienst gedaan bij het Rijk en is in 1971 geplaatst achter de Prinses Beatrixschool. Er is een grote zaal en een kleinere die gebruikt worden door verenigingen, jeugdwerk en catechisaties. De kleine zaal is in 1989 aangepast.

 

 

De Garve

In 1994 werd in Norschoten wijkgebouw De Garve opgeleverd. Ook hier vinden allerlei wijkgebonden activiteiten een plaats. Al vrij snel bleek uitbreiding nodig, die in 1999 gerealiseerd werd.

 

 

De Hoeksteen

In 1991 werd voor de woonwijken De Vaarst en Vliegersveld wijkgebouw De Hoeksteen in gebruik genomen. Het bevat vier zalen voor vergader- en verenigingswerk.