Geschiedenis


Onze gemeente en de Oude Kerk kennen een lange geschiedenis.

De Oude Kerk bestaat al in de 12e eeuw. Het huidige orgel is in 1765 geschonken en over de toren zijn ook nog enkele gegevens bekend.

In onze gemeente hebben veel predikanten gearbeid en onder het kopje overige leest u meer over de ouderlingen en diakenen, het beheer, het ontstaan van een deelgemeente en over de kerkenfusie. 

 
Bronnen

  • 'Geschiedenis van de kerk te Barneveld'; van 1533-1795, geschreven door Mr. C.A. Nairac, oud-president-kerkvoogd en burgemeester, gedrukt in 1871
  • Publicatie in de kerkbode rond 1978 door toenmalig notabel dhr. G. M. Vink †
  • Artikelen in de Barneveldse Krant, geschreven door Gerjan Crebolder
  • Diverse stukken o.a. aangeleverd door het kerkelijk bureau