Gezinswerk

Inleiding
Geloven leer je thuis. Het gezin heeft de meeste impact op de geloofsontwikkeling van kinderen. Wat kinderen thuis meekrijgen - en hoe dat gebeurt - heeft grote invloed op de rest van hun leven. Ouders spelen dus een cruciale rol. Daarom verlangen wij als gemeente er ook naar om jou als ouder te ondersteunen in je opvoedingstaak.
 
Voor ouders thuis
Christelijk opvoedplein 
http://www.geloofinhetgezin.nl - Online opvoedplein met praktische tips, toerusting en materialen
 
Voor groepen ouders
Doop- en opvoedkringen 
Doopkring: In gesprek met andere doopouders over de betekenis van de doop en vooral over praktische vragen rond de christelijke opvoeding
Opvoedkring: Als ouders met elkaar in gesprek over opvoeden en geloven om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen