Wie is God?


De God van de Bijbel. De God Die mensen geschapen heeft, de aarde en alles wat daarop is. Hij heeft ook een Zoon, de Heere Jezus. Hij moest naar deze aarde komen, want de mensen waren ongehoorzaam en werden verstoten uit het paradijs. De Heere Jezus was de enige die de mensen kon verlossen. Ongeveer in het jaar 0 kwam Hij naar deze aarde om daar onder de mensen te zijn, Hij leerde de mensen wie God is en hoe we Hem mogen liefhebben en dienen. Hij genas zieken en liet kreupelen weer lopen. Vals beschuldigd werd Hij gekruisigd, en stierf Hij plaatsvervangend voor de zonden van iedereen die in Hem gelooft. Na Zijn dood is Hij opgestaan en naar de hemel opgevaren. Hij liet zijn volgelingen niet lang alleen want Hij stuurde Zijn Geest. Deze Geest wil onder ons zijn en ons helpen God te dienen elke dag van ons leven. Samengevat vraagt God van je Hem lief te hebben boven alles en de mensen om je heen als jezelf.

 

Lees verder