Stichting Hervormde Scholen De Drieslag

Binnen onze stichting werken hervormde scholen in Barneveld, De Glind, Terschuur en Hoevelaken intensief samen. Stichting Hervormde Scholen De Drieslag bundelt kennis, ervaring en faciliteiten om op hoog niveau onderwijs aan te bieden. Onderwijs waarbij het kind echt centraal staat. 
 
De scholen die bij De Drieslag aangesloten zijn, vervullen met elkaar een kostbare missie: 
"De verzorging van hoogwaardig basisonderwijs vanuit het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel."
 
Wij zetten alles op alles om uw kind optimale zorg te bieden in een veilige omgeving en binnen de kaders van een ´Drieslag’ namelijk: school, ouders en kerk. Steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen.
 
Geloofwaardig én betrokken onderwijs
Geloofwaardigheid en betrokkenheid is de kern van de visie van De Drieslag. Wij zien een unieke relatie tussen de school, het kind en de ouders en doen er alles aan om deze relatie te verdiepen en uit te bouwen.
 
De scholen van De Drieslag zijn christelijke basisscholen met een open karakter. Wij zien het als onze roeping om te getuigen van ons geloof in Jezus Christus. De grondslag van onze scholen is de bijbel, het Woord van God. We willen vasthouden aan de gereformeerde leer die verwoord is in de drie Nederlandse belijdenisgeschriften. Kinderen van ouders die zich conformeren aan deze grondslag, zijn van harte welkom.
 
Bijzondere band met de hervormde gemeente van Barneveld
Er bestaat een nauwe band met de hervormde gemeente van Barneveld. Het bestuurslid dat de portefeuille Identiteit beheert, is tevens ouderling met bijzondere opdracht benoemd door de hervormde gemeente van Barneveld. In de algemene kerkenraad staat schoolzaken altijd als een vast agendapunt genoteerd. Bovendien wordt jaarlijks een bijbelse themaweek op de scholen gehouden, die wordt afgesloten tijdens de daarop volgende ochtenddiensten.Daarnaast worden op elke bid- en dankdag een aparte scholendienst gehouden, in samenspraak met de scholen, die door alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wordt bijgewoond.
 
Kinderopvang
In 2009 is door Stichting Hervormde Scholen De Drieslag de Stichting Christelijk Kindcentra De Drieslag opgericht. Vanaf het moment dat we onze eerste kinderopvang in De Burgt (inpandig in de Prins Willem-Alexanderschool De Burgt) hebben gerealiseerd, is gebleken dat er onder vele christelijke gezinnen sterke behoefte is aan kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk (incl. Voor- en Vroegschoolse Educatie)
 
Vanaf 2010 zijn we dus feitelijk een organisatie geworden voor kinderen van 0-12 jaar. Omdat we de kinderopvang in eigen beheer hebben is daarmee is de relatie tussen school en kinderopvang zeer nauw.
 
Sinds augustus 2012 is er tevens peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang gerealiseerd op de Koningin Julianaschool, de Prins Willem-Alexanderschool Valkhof en de Willem van Oranjeschool.