Jeugdbeleidsraad (JBR)

Nieuwsbrieven
 
Achtergrond
Sinds 2013 kent de gemeente een jeugdbeleidsraad (JBR). Deze is ingesteld nadat er breed onderzoek is gedaan binnen de gemeente naar al het jeugdwerk.In de JBR zijn alle geledingen vertegenwoordigd die zich bezighouden met jongeren. De JBR is een orgaan dat zich vooral bezighoudt met het beleid.
 
Onze visie is:
  • Met kinderen op weg gaan binnen de gemeenschap van de kerk. 
  • Hen leiden en begeleiden tot volwassen discipelen met hart voor de Heere, voor elkaar en voor Zijn werk in deze wereld. 
  • Doorgeven en voorleven zijn daarbij sleutelwoorden.

 

Coördinatie en dagelijks bestuur
 
Coördinator zondagskinderen Corine de Koning
Jenneke Geerts
zondagskinderenhb@gmail.com
Coördinator -12 Hans Malestein hans.malestein@gmail.com
Coördinator centraal catechese overleg Peter van Dijke petervandijke@gmail.com
Coördinator 12+ Herald van Middendorp
Gerjanne van Middendorp
heraldvanmiddendorp@hotmail.com
Coördinator 16+ Marc-Jan de Rooij
Henriette de Rooij
henriettederooij@gmail.com
Secretaris Corienke Fieret corienkefieret@gmail.com
Penningmeester Helma Huizenga h_bunt@hotmail.com
Communicatiemedewerker Pieter Breugem pieterbreugem@gmail.com
     
     
Deze samenstelling wordt de JBR Groot genoemd. Zij vergadert minimaal twee keer per seizoen.
 
JBR Dagelijks Bestuur
Daarnaast is er een JBR Dagelijks Bestuur aangesteld. Zij vergadert maandelijks gedurende het seizoen. De JBR DB zorgt voor het ontwikkelen van jeugdbeleid en de voortgang van de beleidsuitvoering. Dit stemt zij af met de JBR Groot en waar nodig met andere betrokkenen in de gemeente. De leden van het dagelijks bestuur zijn:
 
Voorzitter Berend Jan Luchtenberg bj@luchtenberg.org
Secretaris Corienke Fieret corienkefieret@gmail.com
Jeugdwerkcoördinator Jan Vos jeugdwerkcoordinator@hervormdbarneveld.nl
Algemeen bestuurslid/Jeugdambtsdrager Hans Danhof danhofh@gmail.com
Algemeen bestuurslid Daniëlle Gideonse
d.gideonse@live.nl
Predikant Ds. S.J. Verheij sj.verheij@filternet.nl
De voorzitter van de JBR is als ambtsdrager aan de algemene kerkenraad verbonden.
 
Beleidsplan
In juni is het concept beleidsplan dat de JBR heeft opgesteld goedgekeurd door de AK. De jeugdwerkcoördinator zal zich vooral bezighouden met de uitvoer van dit beleidsplan. Dit kan echter niet zonder de inzet en steun van al die mensen die zich nu wekelijks inzetten voor onze jeugd.
 
Het genoemd beleidsplan kunt u hier downloaden.
Het rapport herbezinning jeugdwerk kunt u hier downloaden.
De integrale leerlijn 0-23 jaar versie 1.0 kunt u hier downloaden.
Het plan 'Jeugdwerk in aanbouw' kunt u hier downloaden.
Gemeenteavond, document 'Jeugdwerk in aanbouw' kunt u hier downloaden.
 
 
Vragen of opmerkingen?
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter of via het mailadres jbr@hervormdbarneveld.nl
 

hans.malestein@gmail.com