Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2018

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer begonnen! We vragen u als lid van de Hervormde Gemeente te Barneveld om een vrijwillige financiële bijdrage. Met uw gift betalen we een belangrijk deel van het werk van onze gemeente. 
 
Hieronder lichten we toe waaraan uw financiële bijdrage wordt besteed. U heeft al meer over de Actie Kerkbalans kunnen lezen in een extra editie van ons kerkblad die vorige week bij u is bezorgd. 
 
 
 
Geef voor je kerk
De Actie Kerkbalans heeft als thema ‘Geef voor je kerk’.  We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. De kerk is de plaats om samen God te ontmoeten. Geef daarom aan Actie Kerkbalans. Geef voor je kerk.
 
 

Toelichting uitgaven van onze gemeente 

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats. Centraal staat de verkondiging van het Evangelie. Op zondag zijn de kerkdiensten waar God tot ons spreekt en we elkaar ontmoeten. Doordeweeks is er ruimte om elkaar, jong en oud, te ontmoeten en te versterken in het geloof. In onze levendige gemeente bestaan veel Bijbelkringen, vrouwenkringen, gespreksgroepen, gebedskringen, etc. Bovendien wordt er van alles georganiseerd voor de jeugd. Voor elk wat wils!
 
Met de inzet van vele vrijwilligers houden we de kosten betaalbaar! U zult echter begrijpen dat de kerk toch kosten maakt. Denk daarbij aan  de salarissen van onze vijf predikanten, de pastoraal werkers, de jeugdwerkcoördinator en andere medewerkers. Ook zijn er veel kosten voor het onderhouden van de gebouwen en de aanschaf van materialen. 
 
Financiële steun is nodig
De uitgaven van onze gemeente worden voor een belangrijk deel gefinancierd vanuit de vrijwillige financiële bijdragen van gemeenteleden. Wij doen ook dit jaar een beroep op u om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. Daarmee blijven de inkomsten en uitgaven in balans. 
 
Wij roepen u op met uw hart te geven! Geef dan wat u missen kunt.
 

Wat hebben we concreet nodig?

De begroting 2018 van onze Hervormde Gemeente ziet er als volgt uit:

Verwachte kosten - €  1.252.000
Opbrengsten exclusief vrijwillige bijdragen + €     537.000
Opbrengsten vrijwillige bijdrage begroot + €     703.000
Resultaat: verwacht tekort        -  €       12.000
 
In 2017 is uiteindelijk een bedrag van 703.000 euro aan toezeggingen ontvangen. Dat was een bijzonder mooie opbrengst. We hielden in het jaar 2016 meer over dan verwacht en dat zal ook in 2017 het geval zijn vanwege predikantenvacatures. Voor 2018 hebben we daarom 703.000 euro begroot, gelijk aan het voor dit jaar toegezegd bedrag. We vinden het nu niet nodig om u op te roepen iets meer te geven (ondanks dat de kosten in 2018 wel licht stijgen). We zijn blij en dankbaar als we eenzelfde bedrag zouden mogen ontvangen. Het zou fijn zijn als we een extra beroep op u zouden mogen doen, als na verdere besluitvorming over de kerkgebouwen een extra geldwervingsactie nodig blijkt te zijn. 

Toezeggingsformulier 

In de week van 22 januari komt een vrijwilliger de envelop¬pen aan huis bezorgen. Op het toezeggingsformulier vult u het bedrag in dat u in 2018 wilt bijdragen en de wijze waarop u wilt betalen. Na een week (29 januari - 2februari) wordt de envelop met het ingevulde toezeggingsformulier weer bij u opgehaald. Mocht u om welke reden dan ook geen toezeggingsformulier meer in huis hebben en deze alsnog graag willen invullen, dan kunt u hier een toezeggingsformulier downloaden en invullen.
 
U kunt het formulier afleveren op het kerkelijk bureau of een scan sturen naar administratie@hervormdbarneveld.nl. Bij voorbaat onze hartelijke dank!
 

Wijze van betalen 

Het heeft onze voorkeur dat u ons machtigt de vrijwillige bijdrage automatisch te in¬casseren. Dat is eenvoudiger voor u en voor onze administratie. Daarmee besparen wij kosten en u hoeft verder niets meer te doen. Wij zullen de incasso uitvoeren in de maand(en) die u aangeeft. Als u het liever wilt, blijft het mogelijk via acceptgiro of overschrijving uw bijdrage te voldoen. 
In de tabel onder aan deze pagina staan de data en dagen vermeld waarop in 2018 de incasso gaat plaatsvinden:
 

Fiscaal aftrekbaar 

Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en meer dan € 60 per jaar aan giften schenkt aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), is het meerdere tot maxi¬maal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. 
 
ANBI
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft van de belastingdienst voor de ANBI-status een groepsbeschikking ontvangen. Alle plaatselijke gemeenten behorend tot de PKN vallen onder deze groepsbeschikking. Zowel kerkbeheer (inclusief de organen van bijstand) als de diaconie van onze Hervormde gemeente valt hieronder. De vrijwillige bijdrage blijft daarmee fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor overgemaakte giften en bij gebruik van collectebonnen. 
 
Meer informatie over de ANBI-status van onze Hervormde gemeente vindt u op onze website altijd via de homepage: klik rechtsboven op ANBI of hier
 
Periodiek schenken
Wilt u graag een overeenkomst van periodieke schenking aangaan, dan is dat zonder tussenkomst van een notaris mogelijk. In dat geval zijn de periodieke schenkingen, ongeacht de hoogte, volledig aftrekbaar. Meer informatie over de voorwaarden etc. vindt u hier op de website
 
 
Schroomt u niet om met het kerkelijk bureau contact op te nemen wanneer u vragen hebt!
 
Kerkelijk Bureau
Gasthuisstraat 5
3771 HE Barneveld
Tel: 0342 - 415132
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl 
 
        
 
 

Incassodata in 2018

Op de volgende dagen vindt de incasso plaats:
 
Maand Incassodatum

Januari

vrijdag 16-02
(na Actie Kerkbalans)

Februari

woensdag 28-02

Maart

woensdag 28-03

April

woensdag 30-04

Mei

maandag 28-05

Juni

donderdag 28-06

Juli

vrijdag 27-07

Augustus

dinsdag 28-08

September

vrijdag 28-09

Oktober

maandag 29-10

November

woensdag 28-11

December

vrijdag 28-12