Kerkbeheer

De Hervormde Gemeente te Barneveld heeft voor het beheer van de stoffelijke goederen (niet zijnde de diaconale) een college van kerkrentmeesters.

Dit college wordt gevormd door drie kerkrentmeesters per wijkgemeente, waarvan er twee ouderling-kerkrentmeester zijn. De namen van de kerkrentmeesters van de verschillende wijken staan vermeld in de wijkbrieven en kunt u vinden op de pagina van de desbetreffende wijken.