Kerkbode


Onze hervormde gemeente geeft een eigen kerkbode 'In en om de Hervormde kerk' uit. Deze verschijnt tweewekelijks. De administratie wordt gevoerd op het kerkelijk bureau. Voor abonnementen, adreswijzigingen, proefnummers enzovoort verzoeken wij u gebruik te maken van het e-mailadres kerkbode@hervormdbarneveld.nl.

De hoofdredactie wordt bij toerbeurt vervuld door één van de predikanten. de eindredactie is in handen van Diny de Knegt, tel. 400430.  

Kopij voor het kerkblad dient uiterlijk op zaterdag, vóór de week waarin het blad verschijnt, 24.00 uur te zijn ingediend. De kopij kunt u ook aanleveren via het e-mailadres kerkbode@hervormdbarneveld.nl.

Wilt u een abonnement?
De kosten zijn € 22,50 per jaar.

Downloaden

Het is mogelijk om online een beknopte versie van ons tweewekelijks kerkblad te bekijken. De laatste kerkbodes ziet u hier. Een nieuw nummer wordt op vrijdag om 18.00 uur geplaatst (indien tijdig aangeleverd). De kerkbode-PDF is meestal ca. 3 MB groot.