Lectuur-commissie

Via de lectuur-commissie kunt u evangelisatieboekjes/folders en boeken over allerlei geloofsthema's bestellen. In principe kunnen wij elk boek leveren. 
 
Ook kunt u bij ons de Echo, het evangelisatieblad van de IZB, aanvragen om door te geven aan mensen in uw omgeving. U steunt met uw aankopen tegelijk het werk van de IZB!
 
Daarnaast verzorgt de lectuur-commissie ook een “Christelijke Leesmap” die op diverse plaatsen in Barneveld wordt neergelegd (bijvoorbeeld in wachtruimtes).
 
Aanvragen kunt u doen bij Nelleke Beulenkamp, tel. 417894. E-mail: beulenkamp@solcon.nl