Programma Mannenvereniging

Waar en wanneer?
De vergaderingen zijn weer op maandagavond 19.30 uur in Rehoboth. Dit om de 3 weken, onderaan deze pagina treft u de agenda. Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
 
Contributie?
De contributie blijft € 20,00 per vergaderjaar. Betaling uiterlijk voor 31 december 2018 DV. Bij voorkeur door overmaking op IBAN  NL 48 RABO 0305 5720 83  t.n.v. Mannenvereniging “Schrift en Belijdenis” in Barneveld.                                                 
 
Bibliotheek
Tevens brengen wij de bibliotheek van onze vereniging onder uw aandacht. Deze is te vinden in de consistoriekamer van Rehoboth en is voor de leden vrij toegankelijk. Een keur aan boeken vindt U hier! Deze boeken worden uitgeleend aan de leden. Aanbevolen!
 
Streekvergadering
De streekvergaderingen, welke belegd worden door het bestuur van de streek Nijkerk staan gepland voor november 2018 en voor februari 2019.
Op de verenigingsavonden wordt informatie verstrekt over onderwerp, tijdstip en plaats.
 
Vergaderdata 
De actuele vergaderdata treft u aan in de centrale agenda van onze gemeente.