Missionair

 

Zendingsopdracht

In Mattheüs 28:19 staat de opdracht die Jezus heeft gegeven:
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Als we het bovenstaande lezen, kunnen we niet anders concluderen dan dat de gemeente geroepen is het zendings- en evangelisatiewerk op te pakken. Zo willen we gehoorzaam zijn aan het bevel van Christus om door de kracht van de Heilige Geest het evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen; dichtbij en ver weg.

Als we zelf de liefde van God hebben mogen leren kennen, hoe zouden we de boodschap van die liefde aan anderen onthouden? Uit ons eigen midden worden werkers uitgezonden naar de zendingsvelden en vinden er activitieten plaats om onze naaste dichtbij ook bekend te maken met het verlossende werk van Christus.