Gezocht: Omwoners Barneveld rondom Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

03-05-2016 | 17:56
Timon biedt sinds kort huisvesting en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfsstatus. Deze  jongeren zijn zonder ouders naar Nederland gevlucht.
 
Binnenkort starten we in vier eengezinswoningen in Barneveld met de huisvesting en begeleiding aan in totaal 16 jongeren. Er zijn twee eengezinswoningen beschikbaar voor omwoners. Timon is op zoek naar twee gezinnen, echtparen of stellen die als omwoners om deze jongeren willen wonen.
 
De rol van de omwoners laat zich wel omschrijven als ‘een goede buur’. Je onderneemt gezamenlijke activiteiten met de jongeren en biedt een luisterend oor. Ook kunnen jongeren met praktische vragen bij je terecht. Omwoners en jongeren eten regelmatig samen.
Als omwoner deel je het gewone  leven met de jongeren. Je draagt bij aan een veilige omgeving voor hen. De mate waarin je als omwoner betrokken bent bij een jongere, hangt o.a. af van de vraag en behoefte van de jongere. Omwoners hebben de mogelijkheid om te overleggen met de medewerkers van Timon, die de jongeren professioneel begeleiden.
 
De geloofsbasis  Timon ziet haar hulpverlening als een diaconale opdracht vanuit het Evangelie van Jezus Christus. Omwoners hebben verschillende kerkelijke achtergronden. Ze delen met elkaar het geloof in - en hun persoonlijke relatie met - Jezus Christus zoals dat in het Evangelie is weergegeven. De vorm waarin dit inhoudelijk en praktisch in het leven van elke dag gestalte krijgt, verschilt per voorziening.
 
Zijn jullie  de omwoners die we zoeken? Ga dan naar onze website en vul het aanmeldformulier.