Gezocht: Lid van Bestuur HdS Hulpverlening

04-05-2013 | 18:12

 

HdS Hulpverlening is een Barneveldse organisatie voor psychosociale hulpverlening en therapie. HdSH is gericht op het psychosociaal welbevinden en herstel van mensen en zet om dit te realiseren  professionals en vrijwilligers in. HdSH beweegt zich midden in de samenleving en handelt proactief,  gericht op het bieden van perspectief. HdSH weet zich geïnspireerd vanuit de Christelijke levensovertuiging en de daaraan ten grondslag liggende Bron.
Deze dynamische organisatie is op zoek naar een:

Lid van Bestuur M/V

 
Dit in verband met het periodiek aftreden van de voorzitter van het bestuur.
 
Van het bestuur wordt verwacht dat zij samen zorgdragen voor en toezicht houden op de taakuitoefening van de organisatie, vertegenwoordigd door de directeur. Het bestuur is klankbord, denktank en inspirator, daarnaast houdt het bestuur toezicht op bedrijfsvoering en bewaking van de identiteit. Het bestuur komt 5x per jaar bijeen in vergadering. Daarnaast wordt het bestuur uitgenodigd bij personele gebeurtenissen. Bestuursleden dienen lid te zijn van een van de protestants-christelijke kerken.
 
Bent u de man of vrouw met belangstelling voor Welzijn en heeft u op jaarbasis ongeveer 20 uren beschikbaar? Heeft u daarnaast ook gedachten over moderne bedrijfsvoering en zou u zich verdienstelijk willen maken voor een dynamische organisatie? Stuur dan uw reactie naar A.P. Huizer, directeur van de organisatie. Ook als u meer informatie wilt, kunt u met hem contact opnemen.
 

Bestuur HdS HULPVERLENING

 
Christelijke organisatie voor hulpverlening en welzijn 
Westerveldhuis | Amersfoortsestraat 18 | 3772 CJ Barneveld
T 0342-40 01 40 | M  06-201 37 775 | E ahuizer@hdshulpverlening.nl | I www.hdshulpverlening.nl
 

Wie komt het bestuur van HdS Hulpverlening versterken?

 
Gezocht: man of vrouw waar het hart voor hulpverlening en welzijn sneller gaat kloppen als hij/zij mee kan denken/raten/klankborden en toezichthouden.
 

Wat vragen we:

 
Inzet van ongeveer 20 uur op jaarbasis.
Visie op Welzijn in brede zin of bereid om zich hierin te verdiepen. 
Interesse voor- en kennis van veranderprocessen in een organisatie.
Positief christelijke levenshouding wat ondermeer blijkt uit betrokken kerkelijk lidmaatschap.

Wat bieden we:

Betrokkenheid bij een dynamische organisatie.
Contacten met enthousiaste medewerkers.
Kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Barneveldse samenleving.
 
 

Reacties: aan A.P. Huizer, directeur van de organisatie. Mail ahuizer@hdshulpverlening.nl