Interactieve College Tour (Reformatieherdenking voor jongeren)

05-10-2017 | 11:11
‘Diepste vragen flitsen door de zaal’
 

Interkerkelijke Reformatieherdenking mikt op jongeren met ‘College Tour’ 

 
BARNEVELD - ,,Ik sta volledig open voor wat de jongeren vanuit hun eigen denk- en leefwereld inbrengen. Ik hoop ze te laten zien dat, zoals dat in de Bijbel staat, het Woord van God meer waard is dan fijn goud”, aldus Eric Peels. De hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn is dinsdagavond 31 oktober te gast in Barneveld. Na een korte lezing krijgen jongeren de kans hem het vuur aan de schenen te leggen in een soort ‘College Tour’. De interactieve avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Barneveldse Oude Kerk. 
 
Op 31 oktober staan door het hele land Reformatieherdenkingen gepland. Het zou die dag precies 500 jaar geleden zijn dat Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Het zette een enorme omwenteling in gang, in de kerk en daarbuiten. Peels: ,,In de lezing wil ik vooral duidelijk maken dat de Bijbel in de tijd van de Reformatie is herontdekt. Mensen kregen opnieuw honger naar de Bijbel. Ze gingen de kracht van het levende Woord ondervinden. De manier waarop dat destijds ging heeft ons ook nog veel te zeggen.”
 
Bijbel in de marge, of niet?
De hoogleraar ziet parallellen tussen toen en nu. ,,Net als in de tijd van de Reformatie is de Bijbel in de marge geraakt. Ik denk aan scholen en gezinnen: waar word de Bijbel nog regelmatig gelezen?” Uit eigen ervaring vertelt hij wat een voortdurende omgang met de Bijbel doet. ,,Het is bij mij natuurlijk ook beroepsmatig”, glimlacht hij. ,,Maar ik vergelijk het vaak met drinken uit de bron, een Bijbels beeld. We leven in een samenleving met duizend meningen om ons heen. Dat geldt zeker sinds de komst van internet. En wat is nu goed, zuiver, mooi, recht? Wat geeft betekenis? Er is veel verwarring. Veel mensen zoeken het bij hun eigen gevoel. Maar dat geeft geen richting aan. Ik heb de Bijbel leren zien als de bron waaruit je drinkt. Daarmee bedoel ik: het geeft de koers aan als het gaat om de diepste vragen. Het is als grond onder de voeten.”
 
Interactieve College Tour
Op 31 oktober zijn met name jongeren van 15 tot 21 jaar welkom in de Oude Kerk. Ze komen grotendeels uit vier kerken: de Hervormde Gemeente Barneveld, de Protestantse Gemeente Barneveld, NGK De Ontmoeting in Barneveld en Voorthuizen en de Gereformeerd Kerk (vrijgemaakt) in Barneveld en Voorthuizen. In een setting die doet denken aan het tv-programma College Tour mogen zij al hun vragen afvuren op Peels. De hoogleraar ziet er naar uit. ,,Het lijkt me erg leuk. Het is mijn dagelijkse werk om met jongeren te werken. De diepste vragen flitsen dan regelmatig door de zaal. Hopelijk zal dat in Barneveld niet anders zijn. ”