De balans: eerste periode nieuwe website

13-05-2013 | 20:19

"Veel is goed, een aantal onderdelen moeten verbeterd worden"

Net voor Pasen 2013 is de nieuwe website van onze gemeente online gegaan. Een periode van veel voorbereiding is hieraan vooraf gegaan. De website "draait" nu ongeveer vier weken. Tijd om de eerste balans op te maken.
 
De opzet van onze website
In tegenstelling tot de oude website bestaat de nieuwe uit een combinatie van verschillende websites. Deze verschillende websites zijn via het portaal "hervormdbarneveld.nl" te bereiken. Dit portaal kunt u zien als een toegangspoort naar de verschillende informatie van, over en uit onze gemeente. Er is voor deze opzet gekozen om u de grote hoeveelheid informatie doelgerichter aan te bieden. De tekening laat zien hoe de combinatie van websites is opgezet.
 
De slimme functie van het portaal
In het portaal is een handige functie verwerkt. Het is namelijk mogelijk de inhoud (dat wat u ziet en leest) te personaliseren. Standaard opent het portaalscherm met alle "informatieblokjes" zichtbaar. Staat er voor u overbodige informatie? Die klikt u gewoon 

weg (A in tekening). Alle contentblokjes die u weghaalt, verschijnen automatisch in "Toevoegen" (B in tekening). Op een later moment zijn deze dus ook weer gemakkelijk bij te plaatsen (B in tekening). De komende tijd gaat deze functie nog meer uitgebreid worden. Het doel is dat u straks van elk "informatieblokje" zelf kan bepalen of u dit wilt zien. Daarnaast ook zelf kan plaatsen op de plek in het beeldscherm die u prettig lijkt. Uw webbrowser onthoudt de aanpassingen.

De opzet van miniwebsites
Het kerkelijk bureau en elke wijk binnen onze gemeente heeft een eigen website. De basisvormgeving en de opbouw van deze websites zijn in overeenstemming met onze huisstijl. Echter, de informatievoorziening (in vaktaal content genoemd) verschilt. Elke wijk mag dit zelf bepalen. Elke wijk heeft daarom ook eigen (wijkgebonden) webbeheerders. Op dit moment zijn er zes miniwijksites:
 1. onzegemeente.hervormdbarneveld.nl 
 2. wijk1.hervormdbarneveld.nl 
 3. wijk2.hervormdbarneveld.nl 
 4. wijk3.hervormdbarneveld.nl 
 5. wijk4.hervormdbarneveld.nl 
 6. wijk5.hervormdbarneveld.nl 
Wanneer u dus de verschillende wijk-/minisites met elkaar gaat vergelijken gaat u verschillen zien. Dat lijkt vreemd, maar vanuit het principe klopt dit. Als inwoner van een wijk heeft u - naast het portaal - maar met twee miniwebsites te doen: onze gemeente en uw eigen wijkgebonden website. Mogelijk komen er in de toekomst meer miniwebsites.
 
Welke aanpassingen en verbeteringen komen er?
In de komende maand gaan er verschillende onderdelen verbeterd worden. Ik noem u de belangrijkste:
 • Het portaal
  Zoals hierboven beschreven gaat het portaal dynamischer worden. Ook gaat de 'centrale agenda' overzichtelijker gepresenteerd worden. De huidige datumopsomming van wijkactiviteiten verdwijnt omdat deze als verwarrend wordt ervaren met de opsomming in de centrale agenda. Er wordt onderzocht of we de "informatieblokjes" meer als 'tegelknoppen' kunnen aanbieden. Hiervoor gaat de vormgeving waarschijnlijk iets veranderen. Doel is het portaal rustiger en overzichtelijker te maken.
 • De agenda
  Veel opmerkingen zijn er gekomen over de agenda. Waarvoor dank! De centrale agenda op het portaal gaat overzichtelijker worden, met voor iedereen lees- en begrijpbare datum en informatieregels. We onderzoeken of het handig is om de centrale agenda op te delen in rubriek “algemeen” en “kerkdiensten”. De centrale agenda op het portaal ontvangt haar inhoud automatisch uit de agenda's van der verschillende miniwebsites. Ook in de miniwebsites wordt de agendafunctie overzichtelijker gemaakt. In alle agenda's komt een bladerfunctie. Hiermee kunt u vooruit- of terugbladeren naar een maandoverzicht met activiteiten.
 • Nieuwsberichten
  Binnen alle websites is een nieuwsfunctionaliteit beschikbaar. Hieraan gaan we binnen de sites meer aandacht geven. Hebt u iets te melden? Als het wijkgebonden is stuur het naar uw wijkwebmaster. Gaat het onze gemeente breed aan? Stuur het dan naar ondergetekende.
 • Verschillende punten
  > Problemen die in relatie staan met de vele webbrowserversies die in omloop zijn
  > Zichtbaarheid en/of aanklikbaar maken van de banners (linksboven) in het portaal
  > Toegankelijkheid in het meeluisteren van kerkdiensten
Uw reacties zijn welkom!
Iedereen hartelijk dank voor gegeven reacties. Het is wel goed om de uitspraak “zoveel mensen, zoveel wensen” in het achterhoofd te houden. Er zijn wensen die op moment niet kunnen of niet mogelijk zijn. Daar waar mogelijk verwerken wij opmerkingen en/of verbeteringen direct. Anders nemen we ze zeker in de overwegingen mee. Kortom: Uw meedenken stellen wij zeer op prijs.
 
Namens het team,
 
Maarten van der Boon
Hoofdwebmaster
webmaster@hervormdbarneveld.nl