Themadiensten najaar 2018

18-09-2018 | 06:28

THEMADIENSTEN

“Een leven dat verschil maakt”

In onze gemeente is door een werkgroep van de hot item-commissie het plan gekomen om een aantal themadiensten te beleggen rondom seksualiteit en relatievorming. Als predikanten zijn we hiermee aan de slag gegaan en we hebben een serie van vier themadiensten gepland in de middag- en avonddiensten. (Morgendiensten hebben vooral een uitnodigend en appellerend karakter. In de middag- en avonddiensten is ruimte voor geloofsverdieping en praktische toerusting.) Inhoudelijk proberen we het thema zoveel mogelijk te verbreden. Iedereen (jong en oud, alleengaand en getrouwd) verlangen we aan te spreken. We hebben het thema positief geformuleerd: Hoe kunnen we als gelovigen door een bijbelse levensstijl verschil maken in deze wereld?

Het kerkdienstenrooster ziet er als volgt uit:

16 september, middag/avonddienst Oude Kerk (ds. Blom) themadienst 1: “U die mij geschapen hebt”. Aan de uitgang is er een handout.

30 september, middagdienst Goede Herderkerk (ds. Blom) themadienst 2: “Gods plan met je leven”. Aansluitend is er een preekbespreking en een broodmaaltijd.

7 oktober, middag/avonddienst Oude Kerk (ds. Verheij) themadienst 2:  “Gods plan met je leven”. Aan de uitgang is er een handout.

14 oktober, middag/avonddienst Oude Kerk (ds. Plug) themadienst 3: “Bouwen aan een christelijk huwelijk.” Aan de uitgang is er een handout.

Middagdienst Goede Herderkerk (ds. Molenaar)  themadienst 3:  “Bouwen aan een christelijk huwelijk.”  Aan de uitgang is er een handout.

18 november (middag/avonddienst Oude Kerk, ds. Plug) themadienst 4: “Verschil maken in deze wereld.” Aan de uitgang is er een handout.
Middagdienst Goede Herderkerk (ds. Molenaar)  themadienst 4:  “Verschil maken in deze wereld.” Aansluitend is er een preekbespreking en een broodmaaltijd.

We zien uit naar gezegende, opbouwende kerkdiensten, waarover we met elkaar in gesprek raken.

“In Zijn spoor”

Vorig winterseizoen is gemeentebreed in de (huis)bijbelkringen hetzelfde boekje gebruikt, een uitleg van de Brief aan de Kolossenzen van ds. Maasland. Daarbij is ook in acht morgendiensten over deze Brief gepreekt. Dat is in de gemeente als mooi en opbouwend ervaren. Het komende winterseizoen willen we op dezelfde manier te werk gaan. Nu is gekozen voor een boekje met bijbelstudies over discipelschap, van de hand van ds. H.J. van der Veen uit Zwijndrecht. Het is getiteld 'In Zijn spoor' (Boekencentrum, 2014). In zeven thema's wordt het onderwerp discipelschap uitgewerkt. In de morgendiensten van 16 september (Bekeren), 30 september (Navolgen), 4 november (Liefhebben) en 18 november (Kruisdragen) zal hierover gepreekt worden. In het nieuwe jaar zal dit een vervolg krijgen. We hopen dat we op deze wijze op zondag én in de week met dit belangrijke thema bezig mogen zijn.

Namens het ministerie van predikanten, ds. Blom.