Israël-avond Goede Herderkerk Barneveld

24-08-2014 | 11:08
Op woensdagavond 17 september D.V., hoopt dr. M. van Campen uit Ede op uitnodiging van de Barneveldse werkgroep van de St. Steun Messiasbelijdende Joden te spreken over “Yeshua, de Joodse Messias”. Anders geformuleerd:  Hoe wordt Jezus gezien door Messiaans-Joodse bril?
 
In een interview met het Reformatorisch Dagblad noemde van Campen het zicht op Israël als het blijvende verbondsvolk van God een openbaring. “Ik noem het zonder aarzelen m’n tweede bekering” aldus van Campen in het interview. Dr. M van Campen is in september 2006 aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd op het onderwerp “Gans Israël”. Het bijzondere daarbij was, dat de opperrabijn Binyomin Jacobs optrad als één van de paranimfen.
 
Behalve het geven van lezingen op gemeenteavonden, is hij ook één van de sprekers op de door Christenen voor Israel georganiseerde Israëlcursus. De avond is bewust voorafgaand aan de Israëlzondag (5 okt. a.s.) georganiseerd om zo een goede aanzet te kunnen zijn om zich te bezinnen op Gods eeuwige verbondstrouw aan Israël, en de heerlijke Messiaanse toekomst die dit volk nog te wachten staat.
Juist in deze tijd, waarin de media en de politiek een ander beeld van Israël laten zien dan Gods Woord ons schildert, is het van het grootste belang een andere, een bijbelse visie te horen. 
 
Behalve een tafel met informatiemateriaal zal er ook een boekentafel aanwezig zijn. Ook zullen er producten uit Israël gekocht kunnen worden. De avond zal gehouden worden in de Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70 te Barneveld en begint om 19:45 uur. Van harte aanbevolen! Er zal deze avond een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten. Een eventueel batig saldo zal bestemd worden voor de gaarkeukenprojecten van Leon Mazin in het noorden van Israël.
 
Barneveldse werkgroep St. Steun Messiasbelijdende Joden