Orgel Oude Kerk


Uit gevonden aantekeningen blijkt dat reeds voor 1525 een orgel in de kerk aanwezig was.

In 1765 werd het huidige orgel met 1732 pijpen aan de kerk geschonken door de landdrost van de Veluwe, baron Lucas Willem van Essen, bewoner van de Schaffelaar en lidmaat van de hervormde gemeente. Het orgel onderging vele malen restauraties en aanpassingen, o.a. door Meere (Utrecht), Holtgräve (Deventer) en Koppejan (Ederveen).

Op zaterdag 17 februari 2018 is het vernieuwde pedaal ingebruik genomen, klik hier voor meer informatie.

Als u meer over het orgel wilt weten, kijk dan hier.

Voor meer foto's kunt u terecht op de volgende site.

Bronnen:

  • artikelen uit de kerkbode
  • artikelen uit de Barneveldse Krant
  • bijdrage Victor Timmer (zie ook: Paradisiana. Enige onderzoekingen naar veronderstelde werkzaamheden van een Amsterdams orgelmaker. In: De Mixtuur nr. 36 en 37, nov. 1981 auteur:Timmer, V.; (1981)) - vervolgartikel nr. 43