Oude Kerk


Hieronder volgt in vogelvlucht enkele gegevens uit de geschiedenis. Als u meer informatie wilt lezen klik dan hier.
 

12e / 13e eeuw

In de geschiedenis van het Utrechtse Bisdom wordt vermeld, dat de parochiekerk te Barneveld in Germaanse (Gotische) stijl is gebouwd en dateert van de 12e of 13e eeuw. Dit is de oudst bekende aanwijzing over het bestaan van de kerk.
14e / 15e eeuw De kerk leed grote schade toen de Utrechtsen in de strijd tegen Gelderland in het jaar 1421 Barneveld, Voorthuizen en Terschuur afbrandden. Het gebouw werd daarna hersteld, maar was opnieuw betrokken bij gevechtshandelingen in 1482, waarover de geschiedenis meldt: 'Jan van Schaffelaar springt van de toren te Barneveld'.
16e eeuw

Er waren de volgende altaren:

  • hoogaltaar
  • altaar van de heilige Anna
  • Onze Lieve Vrouwe Altaar
  • altaar van heer Richolt Huygens

Pas in 1599 werden alle Rooms-Katholieke attributen verwijderd, op last van het Hof te Arnhem. Het is vrijwel zeker dat in die tijd ook het Renesse-orgel werd verwijderd, mede door toedoen van ds. Johannes A. Nieken, die in 1589 een heftige preek tegen het orgelspelen hield. "In het jaar 1600", schreef iemand neer, "was de kerk reddeloos, ongezien en vloerloos".

17e eeuw In 1689 schonk kerkmeester Hendrick Morren een zilveren kan en in 1693 kerkmeester Evert Willemsen zilveren schotels voor het vieren van het Heilig Avondmaal. De zilveren kan is na 125 jaar omzwervingen teruggekeerd in Barneveld.
18e eeuw Het meest in het oog springende gedenkteken is geplaatst boven de ingang in de oostmuur van de noordbeuk. Dit werd opgericht ter gedachtenis aan genoemde Baron van Essen, Heer van Helbergen en Schaffelaar, enz., overleden op 23 september 1791.
19e eeuw

Een Avondmaalservies werd geschonken door A.A.H. Sweijs.

Het verzilverde doopbekken met een daarbij behorende verzilverde schenkkan werd geschonken door Johannes Barend Mettenbrinck en Hermanus Meij Mettenbrinck te Barneveld op 1 januari 1841.

20e eeuw In deze eeuw is een verbouwing en zijn er vele restauraties uitgevoerd.