Pastoraat en Gemeenteopbouw

Pastoraat en Gemeenteopbouw (P&G) is een Orgaan van Bijstand van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Barneveld.
Er vallen tien werkgroepen onder:
Informatie over en van deze activiteiten van Pastoraat en Gemeenteopbouw (P&G) zijn op bovenvermelde websites direct te benaderen.

Direct naar

Hulp nodig? Wij helpen!

Protocol (seksueel) misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties en huiselijk geweld:

 
Welke activiteiten hebben we (gehad)?
 • Gemeenteavond | 19 november 2015 
  Thema: Omgaan met macht – in gezin, kerk & werk
  Sprekers: Ad Huizer en Margreet van Dongen - Praktijk voor Welzijn, Maatschappelijk dienstverlening en Therapie (www.elanbarneveld.nl)
  Beluister hier de opname van de avond
  Extra leestip: “Gezag kan anders” over macht en gezag in kerk, werk en thuis. Dit boekje is hier te downloaden (klikken op ‘Gezag kan anders’).
 
Column ‘Tussendoortje’
Een initiatief van Pastoraat en Gemeenteopbouw is het plaatsen van een column in de kerkbode. Vanaf oktober 2015 verschijnt 10 keer per jaar de column “Tussendoortje”. Deze geeft informatie op het gebied van opvoeding, relaties, ondersteuning, hulpverlening enz. De schrijvers komen uit diverse werkgroepen in onze gemeente, maar er zullen ook professionals van buiten de gemeente ‘aan het woord’ zijn. Hiermee wil Pastoraat & Gemeenteopbouw de gemeenteleden goede informatie geven over de vele onderwerpen die ieders aandacht vragen en die er in de gemeente leven.
 

Adressenlijst ‘Hulp nodig? Wij helpen!’

Sinds 2017 bestaat de adressenlijst ‘Hulp nodig? Wij helpen!’ met contactgegevens waar de gemeente praktische -  en psychische hulp kan vinden of waar men informatie kan vinden over opvoeding, relaties, contactgroepen enz.. De lijst wordt jaarlijks i.s.m. de Diaconie gecheckt en in de kerkbode afgedrukt. Deze is te vinden op de website van onze gemeente op de pagina van de Diaconie en Pastoraat en Gemeenteopbouw. In de kerkbode verschijnt regelmatig een berichtje waar men deze lijst kan vinden.
 
Taak en opdracht
Het Orgaan van Bijstand Pastoraat en Gemeenteopbouw (P&G)
 • Onderhoudt namens de Algemene Kerkenraad de contacten met de werkgroepen die onder P&G vallen.
 • Is gesprekspartner en contactpersoon tussen de Algemene Kerkenraad en de werkgroepen die onder P&G functioneren. En P&G onderzoekt de mogelijkheden voor afstemming van de werkzaamheden tussen de verschillende werkgroepen.
 • Kan gevraagd en ongevraagd advies geven of informatie verstrekken aan de Algemene Kerkenraad t.a.v. beleidszaken in de werkgroepen. Adviezen/opdrachten van de Algemene Kerkenraad kan P&G aan de orde stellen of implementeren in de werkgroepen. 
 • Onderhoudt, waar nodig, contacten met de andere Organen van Bijstand
 
Vragen
Wil(t) u/jij contact opnemen? Mail of bel naar:
Henk Jonker (voorzitter Pastoraat en Gemeenteopbouw)
E-  h.jonker1@upcmail.nl
T-  0342 - 490939