Protocol (seksueel) misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties & Handreiking huiselijk geweld

Inleiding

De laatste jaren is duidelijk gebleken dat ook binnen kerkgenootschappen ongewenst gedrag of seksueel misbruik kan plaatsvinden, met alle ingrijpende gevolgen van dien. Als de kerk een gemeenschap wil zijn waar jongeren en ouderen zich thuis voelen, dan zal de kerk voor hen veilig en betrouwbaar moeten zijn. Juist in de kerk moet jong en oud zich veilig voelen en een gezond vertrouwen in God en mensen kunnen ontwikkelen.  Lees meer.

Direct naar