Zendingswerkers Patrick en Brenda Rietveld


Patrick en Brenda Rietveld zijn vanaf 2004 uitgezonden vanuit onze gemeente. Ze werken voor de GZB en voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Op het moment is Patrick betrokken bij het Mara-project in Musoma in Tanzania. Samen met lokale vertalers werkt hij aan de vertaling van de Bijbel in 9 talen tegelijk. Dit werkt makkelijker en bespaart bovendien tijd.

Door middel van de computer kan Patrick het vertaalproject in Musoma vanuit Nederland begeleiden. Twee keer per jaar reist hij voor een paar weken naar Tanzania om ter plekke te overleggen met de lokale vertalers.

Patrick en Brenda wonen samen met hun kinderen Mirjam, Sifra en David in Barneveld.
De verjaardagen van fam Rietveld:
Patrick: 6-11 en Brenda: 29-11
Mirjam: 16-09-2003 Sifra: 31-10-2005 David: 29-04-2009

Hun adres is:
Rozenstraat 16
3772 JJ  Barneveld
pb.rietveld@sil.org