Pastoraat rouw en verlies

De werkgroep Rouw en Verlies heeft drie doelgroepen:
  1. Ouders van overleden kinderen 
  2. Partners die in de afgelopen jaren hun man of vrouw verloren door de dood
  3. Zij die te maken hebben met scheiding/gebroken relatie
  4. Echtparen die hun kinderwens niet in vervulling zien gaan
Contact: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Eefje van Ravenhorst.
Telefoon: 0342-461889
Email: eevara@kpnplanet.nl
 

Ontmoetingsavond voor ouders van een overleden kind

Thema: “Troost in verlies” .
Sprekers: Bert en Nelie Wiersema, zij hebben zelf een dochter verloren  
Datum: D.V. dinsdag 18 september 2018
Plaats: Rehoboth, Gasthuisstraat 5, 3771 HE  Barneveld
Aanvang: 19.15 uur; Zaal open en ontvangst met koffie/thee vanaf 19.00 uur
 
“We mogen op deze avond onze ervaringen met elkaar delen en elkaar steunen vanuit Gods Woord”.
Deze avond is speciaal voor deze doelgroep. 
De mogelijkheid is er om een foto van uw kind mee te nemen en die op deze avond op een speciale tafel daarvoor neer te zetten. Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.
Informatie: Hervormde Gemeente Barneveld
mw. Eefje van Ravenhorst, telefoon: 0342-461889 Email: eevara@kpnplanet.nl
 

Ontmoetingsavond voor partners die hun man of vrouw verloren door de dood.

Voor de vierde keer alweer organiseren we een aantal bijeenkomsten.
Data:
woensdag 26 oktober 2017
woensdag 25 januari 2018
woensdag 11 april 2018
Tijd: 19.30 tot 22:00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum Rehoboth, Gasthuisstraat 5, Barneveld
 
De eerste bijeenkomst zullen we vanuit de Bijbel stilstaan bij rouw en verlies.  Er is gelegenheid om in gesprek te gaan met anderen die ook een geliefde moesten afstaan. Misschien vindt u het juist fijn om te luisteren en informatie te krijgen, ook daar is gelegenheid voor. In de samenkomsten komen allerlei aspecten van rouw ter sprake en de vraag welke betekenis het geloof daarin heeft. Op 11 april sluiten we af met een broodmaaltijd
 

Avond voor hen die te maken hebben met scheiding/gebroken relatie

Data: woensdag 3 oktober 2018
Spreker: dhr. Bram de Blouw
Locatie : Rehoboth 
 

Echtparen die hun kinderwens niet in vervulling zien gaan

12 december 2017  Ontmoetingsavond geweest in Rehoboth.
Vervolg in 2018
 

Wat hebben we gehad

Avond voor hen die te maken hebben met scheiding/gebroken relatie

Thema: “Wanneer er toch scheiding komt in een christelijk huwelijk”
Spreekster: Pascalle Laban ( geregistreerde coach)  wil hier op deze avond handvatten voor geven
Datum: Donderdag 30 maart 2017 
 

Ontmoetingsavond voor ouders van een overleden kind

Thema: "Verlies, verdriet en verder……" .
Spreekster: Hanneke Kunz
Datum: woensdag 5 oktober 2016
 
Op woensdag 5 oktober 2016 werd vanuit de Hervormde Gemeente van Barneveld weer een ontmoetingsavond georganiseerd voor ouders van een overleden kind. Als spreekster zal mevr. Hanneke Kunz aanwezig zijn. Haar zoontje Jesse is op de leeftijd van 3 maanden gestorven door een ernstige hartafwijking. Zij heeft hier een boekje over geschreven met de titel: 'Lentekind'.
De ontmoetingsavond wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden en is vooral bedoeld als bemoedigingsavond voor alle ouders die een kind hebben verloren. Of het kind nog heel jong was, wat ouder of al volwassen, of het overlijden nu kort of langer geleden is, de pijn en het verdriet van het verlies zijn heel ingrijpend en gaan mee in alle levensfasen die daarna nog komen.
Tijdens de ontmoetingsavond is er behalve het luisteren naar de spreekster gelegenheid om samen  te praten en ervaringen te delen. Dit alles vanuit het geloof in de Heere God en zijn woord in de Bijbel.