Pastoraat rouw en verlies

De werkgroep Rouw en Verlies heeft drie doelgroepen:
  1. Ouders van overleden kinderen 
  2. Partners die in de afgelopen jaren hun man of vrouw verloren door de dood
  3. Zij die te maken hebben met scheiding/gebroken relatie
Contact: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Eefje van Ravenhorst.
Telefoon: 0342-461889
Email: eevara@kpnplanet.nl
 

Ontmoetingsavond voor partners die hun man of vrouw verloren door de dood.

Voor de derde keer alweer organiseren we een aantal bijeenkomsten.
Data:
woensdag 16 november 
woensdag 18 januari 
woensdag 15 maart.
Tijd: 19.30 tot 22:00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum Rehoboth, Gasthuisstraat 5, Barneveld
 
De eerste bijeenkomst zullen we vanuit de Bijbel stilstaan bij rouw en verlies.  Er is gelegenheid om in gesprek te gaan met anderen die ook een geliefde moesten afstaan. Misschien vindt u het juist fijn om te luisteren en informatie te krijgen, ook daar is gelegenheid voor. In de samenkomsten komen allerlei aspecten van rouw ter sprake en de vraag welke betekenis het geloof daarin heeft.
 

Wat hebben we gehad

Avond voor hen die te maken hebben met scheiding/gebroken relatie

Thema: “Wanneer er toch scheiding komt in een christelijk huwelijk”
Spreekster: Pascalle Laban ( geregistreerde coach)  wil hier op deze avond handvatten voor geven
Datum: Donderdag 30 maart 2017 
 

Ontmoetingsavond voor ouders van een overleden kind

Thema: "Verlies, verdriet en verder……" .
Spreekster: Hanneke Kunz
Datum: woensdag 5 oktober 2016
 
Op woensdag 5 oktober 2016 werd vanuit de Hervormde Gemeente van Barneveld weer een ontmoetingsavond georganiseerd voor ouders van een overleden kind. Als spreekster zal mevr. Hanneke Kunz aanwezig zijn. Haar zoontje Jesse is op de leeftijd van 3 maanden gestorven door een ernstige hartafwijking. Zij heeft hier een boekje over geschreven met de titel: 'Lentekind'.
De ontmoetingsavond wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden en is vooral bedoeld als bemoedigingsavond voor alle ouders die een kind hebben verloren. Of het kind nog heel jong was, wat ouder of al volwassen, of het overlijden nu kort of langer geleden is, de pijn en het verdriet van het verlies zijn heel ingrijpend en gaan mee in alle levensfasen die daarna nog komen.
Tijdens de ontmoetingsavond is er behalve het luisteren naar de spreekster gelegenheid om samen  te praten en ervaringen te delen. Dit alles vanuit het geloof in de Heere God en zijn woord in de Bijbel.