Seksualiteit en Pastoraat

Direct naar

Worstel je met je porno- of seksverslaving of die van je partner?
Kijk op www.vrijvanporno.nl of www.kostbaarvaatwerk.nl
 

Seksualiteit en Pastoraat

Werkgroep Seksualiteit en Pastoraat (SenP) valt onder Orgaan Pastoraat en Gemeenteopbouw.

 
De afgelopen periode is de werkgroep bezig geweest met:
 • het organiseren van toerustingsavonden voor de gemeente c.q. pastoraal werkers en jeugdwerkers over pornoverslaving, homoseksualiteit, seksueel misbruik in de kerk/huiselijk geweld en machtsmisbruik.
 • het opstellen van het Protocol (seksueel) misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties en Handreiking Huiselijk geweld. Dit is in mei/juni 2016 bekend gemaakt aan de gemeente en in najaar 2016 geïmplementeerd in diverse geledingen in de gemeente.
 • het opstellen van Algemene Omgangsregels en Hulpverleningsadressenlijst bij seksueel misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties en huiselijk geweld, voor de gehele gemeente. Ook deze zijn in mei/juni 2016 bekend gemaakt.

Activeiten

Werkgroep Seksualiteit en Pastoraat houdt de thema’s ‘porno- en seksverslaving’ en  ‘misbruik in de kerk en huiselijk geweld’ onder de aandacht door:
 1. Het regelmatig plaatsen van berichten in de kerkbode met:
 • websites  in geval men worstelt met zijn/haar porno- of seksverslaving of die van zijn/haar partner
 • websites bij (vermoeden van) seksueel misbruik in de kerk of huiselijk geweld
 • jaarlijks een uitgebreid bericht met uitleg over het ‘Protocol (seksueel) misbruik in kerkelijke en pastorale relaties en Handreiking huiselijk geweld’. Hierbij wordt ook de lijst met  algemene omgangsregels voor de gehele gemeente afgedrukt en een lijst met hulpverleningsadressen waar gemeenteleden terecht kunnen voor melding en advies. 
 1. Andere activiteiten:
 • zorg dragen voor posters in de kerk- en wijkgebouwen met websites waar men terecht kan bij (vermoeden van) seksueel misbruik in de kerk of huiselijk geweld
 • voorbede vragen in de kerk voor slachtoffers van misbruik en huiselijk geweld (in november tijdens  Week tegen Kindermishandeling en Week tegen Geweld)
 • jaarlijks plaatsen van een bericht in de vijf wijkbrieven waar men terecht kan bij (vermoeden van) seksueel misbruik in de kerk of huiselijk geweld
 • onderhouden van contacten met de vertrouwenspersonen ‘seksueel misbruik in de kerk en huiselijk geweld’ van hulpverleningsinstantie Elan en contact bevorderen tussen hen en jeugdwerk in onze gemeente
 • het hebben van overleg met de voorzitter van Orgaan Gemeenteopbouw en Pastoraat, die zorg draagt voor het in gang zetten van beleid op bovengenoemde onderwerpen
 • het hebben van overleg met de werkgroepen die vallen onder Orgaan Gemeenteopbouw en Pastoraat en overleg met Jeugdbeleidsraad over de leerlijn ‘seksualiteit’.

 

Werkgroep

Wil(t) u/jij contact opnemen met de werkgroep Seksualiteit en Pastoraat? Mail naar: