Seksualiteit en Pastoraat

Direct naar

Worstel je met je porno- of seksverslaving of die van je partner?
Kijk op www.vrijvanporno.nl of www.kostbaarvaatwerk.nl
 

Seksualiteit en Pastoraat

Werkgroep Seksualiteit en Pastoraat (SenP) valt onder Orgaan Pastoraat en Gemeenteopbouw.

 
De afgelopen periode is de werkgroep bezig geweest met:
 • het organiseren van toerustingsavonden voor de gemeente c.q. pastoraal werkers en jeugdwerkers over pornoverslaving, homoseksualiteit, seksueel misbruik in de kerk/huiselijk geweld en machtsmisbruik.
 • het opstellen van het Protocol (seksueel) misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties en Handreiking Huiselijk geweld. Dit wordt in mei/juni 2016 bekend gemaakt aan de gemeente en in najaar 2016 geïmplementeerd in diverse geledingen in de gemeente.
 • het opstellen van Algemene Omgangsregels en Hulpverleningsadressenlijst bij seksueel misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties en huiselijk geweld, voor de gehele gemeente. Ook deze worden in mei/juni 2016 bekend gemaakt.

Activeiten

Tot de andere activiteiten behoren:
 • het regelmatig plaatsen van de Column ‘Tussendoortje’ in de kerkbode over allerhande wetenswaardige onderwerpen.
 • het regelmatig plaatsen van berichten in de kerkbode met
  • hulpnummers in geval men vragen heeft over (homo)seksualiteit of worstelt met (gevolgen) van seksverslaving
  • hulpnummers bij (vermoeden van) seksueel misbruik in de kerk of huiselijk geweld
  • een verwijzing naar de site van Pastoraat en Gemeenteopbouw met informatie over Protocol, Algemene Omgangsregels en Hulpverleningsadressenlijst
 • het hebben van overleg met de voorzitter van Orgaan Gemeenteopbouw en Pastoraat, die zorg draagt voor het in gang zetten van beleid op bovengenoemde onderwerpen
 • het hebben van overleg met de werkgroepen die vallen onder Orgaan Gemeenteopbouw en Pastoraat en overleg met Jeugdbeleidsraad over de leerlijn ‘seksualiteit’.
 • het onderhouden van contacten met  diverse hulpverlenende instanties in Barneveld. 

Werkgroep

Wil(t) u/jij contact opnemen met de werkgroep Seksualiteit en Pastoraat? Mail naar: