Informatie ochtenddienst Goede Herder Kerk

Op deze pagina treft u als (gast)predikant informatie aan over de ochtenddiensten in de Goede Herderkerk in Barneveld (diensttijden: 9.00 en 11.00 uur) 
 
Liturgie
Graag dit format van de liturgie op de woensdag 18.00 uur voorafgaand aan betreffende zondag invullen en mailen naar: liturgiehervormdbarneveld@gmail.com.
 
Informatie
Klik op de onderstaande links voor meer informatie over het betreffende onderwerp:

Muziekgroep
De muziek zal in de dienst begeleid worden door een muziekgroep. De muziekgroep is graag bereid mee te denken over de te zingen liederen en het luisterlied. Dit kan door contact op te nemen met Henry Van De Top via henryvdt@gmail.com of 06-28474367. 

Beamer
De liturgie wordt geprojecteerd via de beamer. Rondom het kindermoment kan er een afbeelding worden geprojecteerd. Klik hier voor een impressie van de powerpoint.

 
Adres Goede Herderkerk in Barneveld:
Jan Seppenplein 70 (voor navigatie Rooseveltstraat 13 intoetsen)
3772 BL Barneveld
0342-415305
 
Preekbeurtenregelaar