Zendingswerker Willeke van Kruistum

Sinds augustus 2015 woon ik in Zambia, hier zal ik eerst 3 maanden discipelschaptraining volgen en daarna hoop ik te gaan werken bij Bethesda. Dit is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. In Zambia worden mensen met een verstandelijke beperking niet geaccepteerd. Deze kinderen worden verstoten of weggestopt in huis. Deze kinderen worden ook niet meegenomen naar de kerk, ze krijgen dus niet de mogelijkheid om te horen dat Jezus kwam voor iedereen, ook voor de armen en zieken. OM is in 2013 gestart met een school waar deze kinderen les, fysiotherapie en een maaltijd krijgen, en vooral horen over Gods liefde. Bethesda is een school waar ze zichzelf mogen zijn. Geliefd en geaccepteerd worden door ons, maar zeker door God. Naast de school is er ook een Bijbelstudiegroep voor de ouders van deze kinderen. Daar krijgen zij ook advies hoe om te gaan met hun kinderen en voorlichting over diverse onderwerpen.

 
De school staat in een grote sloppenwijk. De leefomstandigheden zijn niet goed, er zijn weinig sanitaire voorzieningen en veel mensen zijn besmet met HIV/Aids. Er wonen veel (wees)kinderen  die slecht onderwijs krijgen.
 
Naast Bethesda heeft OM nog meer projecten. O.a. landbouw, sport, straatkinderen, sloppenwijk, ziekenhuis. 
Omdat Bethesda alleen ’s ochtends open is hoop ik ’s middags bij een van deze projecten te helpen.
 
 
Meer informatie of aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk op www.willekeinzambia.nl
 
Willeke waardeert het zeer als u haar door middel van gebeden, kaarten, berichten en giften laat weten dat u, als gemeente, betrokken bent bij haar werk.
 
Adres Willeke in Zambia
Willeke van Kruistum
OM Zambia
PO. Box 81295
Kabwe
Zambia
Thuis Front Commissie
Gerald Petersen
Wintertuin 15
3772 VL Barneveld
T 06-53800967
M gerald-ina@hotmail.com
 
Naast gebed vragen wij u om Willeke ook financieel te ondersteunen als dat mogelijk is. Willeke moet net als iedereen bij OM haar eigen financiële achterban opbouwen. Willeke kan financieel gesteund worden door een machtigingskaart in te vullen en op te sturen.
 
Giften
Wilt u een gift overmaken aan Willeke via de zendingscommissie? Dan kunt u dit doen op:
               bankrekeningnummer IBAN NL39 RABO 0305 5091 95
               t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente in Barneveld
               Onder vermelding van Willeke van Kruistum