Zending

Direct naar:

 

Zendingscommissie

De zendingscommissie van onze hervormde gemeente van Barneveld bestaat al heel lang. De oudste notulen dateren van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. De zendingscommissie is een 'orgaan van bijstand' van de Algemene Kerkenraad. Dat wil zeggen dat de commissie opereert onder de verantwoording van de Algemene Kerkenraad. We werken nauw samen met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) in Driebergen. Deze organisatie heeft ongeveer 80 zendingsarbeiders die in een groot aantal landen van de wereld werkzaam zijn.

Taken

De belangrijkste taken van de zendingscommissie zijn:

  • het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden bij het zendingswerk;
  • ondersteuning van zendingsarbeiders waar ook in de wereld;
  • bijeenbrengen van geld voor de GZB en zendingsarbeiders die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden.

Giften

Wilt u voor onze zendingsarbeiders of voor de zending in het algemeen een gift overmaken
dan kunt u dit doen op:
               bankrekeningnummer IBAN NL39 RABO 0305 5091 95*
               t.n.v. Zendingscommissie Hervormde Gemeente in Barneveld

 

De Commissie

Naam Adres Postcode Woonplaats ​Telefoon
Algemeen mailadres zending@hervormdbarneveld.nl      
Eduard Luijendijk (voorzitter) Beekstraat 13 3771 CM Barneveld 06-15905843
Janneke van 't Ooster (secretaresse) Grote Beek 36 3772 TB Barneveld 436500
Jaap Mosselman (penningmeester) Tabaksland 17 3773 CE Barneveld 421128
Jan Monster Versteeglaan 13 3771 XT Barneveld 414323
Corrie Top Kallenbroekerweg 19 3771 DA Barneveld 414396
Willine van Hooidonk Hollands Hoenlaan 29 3772 PC Barneveld 435309
Ds. L.P. Blom Wethouder ten Hamlaan 49 3771 KR Barneveld 840942
Elly Hazeleger Dr. Kuyperlaan 9 3771 CS Barneveld 413763
Corinne Boon Lange Voren 79 3773 AN Barneveld 06-14571477
Bert Gijsbertse (STM) Valkseweg 39a 3771 RC Barneveld 417820
Anita Adams Neerijnen 67 3772 ES Barneveld 06-47630992

 

Dagboekje

Een handvol KOREN

Ook dit jaar kunt u weer het GZB-dagboekje “Een handvol KOREN” bestellen.
Dagelijks biedt dit dagboek een korte meditatie met een te lezen Schriftgedeelte en een te zingen lied.
Voor het gezin/ouderen/alleenstaanden staat de overdenking op de linker pagina, die voor de jongeren staat op de rechter pagina met een vraag ter overdenking of een opdracht. Ook dit jaar zijn er weer extra’s in verwerkt, zoals een kinderpuzzel, recepten uit landen waar de GZB werkzaam is en verhalen over de zending
 
Als u het dagboekje nog niet kent, kunt u op de website www.gzb.org enkele pagina’s downloaden. Hier kunt u ook lezen welke personen hebben meegewerkt aan de meditaties. Het GZB dagboekje kost slechts € 10.90. Per boekje gaat er € 7.00 naar de zending.
Wilt u ook graag dit dagboekje ontvangen? U kunt het dagboekje bestellen bij Jannie Everhardus. Samen met de vrijwilligers zorgt zij ervoor dat het GZB dagboekje bij u terecht komt.
 
Jannie Everhardus
E-mail: jm.everhardus@kpnmail.nl
Telefoon: 0342-415227 

 Meer informatie over